Monthly Archives: January 2015

Akhirat 0041 – Bersungguh2 bekerja…. surga balasannya….

Tempat naik (Al-Ma`ārij):32 – Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

| Leave a comment

Akhirat 0040 – ….Penyesalan orang yg gila harta…

Hari kiamat (Al-Ĥāqqah):28 – Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.

| Leave a comment

Akhirat 0039 – Atau kita malah menjadi seperti ini..?

Hari kiamat (Al-Ĥāqqah):25 – Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).

| Leave a comment

Akhirat 0038 – Akankah kita menjadi orang yg berkata seperti ini?

Hari kiamat (Al-Ĥāqqah):20 – Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

| Leave a comment

Akhirat 0037 – Untuk yg sudah sejahtera…

Pena (Al-Qalam):43 – (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

| Leave a comment

Akhirat 0036 – Marahnya Neraka…

Kerajaan (Al-Mulk):8 – hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: “Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?”

| Leave a comment

Akhirat 0034 – Fadhillah Takwa yang ke 4 dalam 1 surat…Menghapus kesalahan dan melipat gandakan pahal..

Talak (Aţ-Ţalāq):5 – Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

| Leave a comment